predaj domén
 
Máte už účet ?

Registrácia nového užívateľa

Zabudnuté heslo?

Posledné domény odchytené cez náš Backorder :

- emiraty.sk - 14.07.2024
- cricket.sk - 13.07.2024
- napln.sk - 12.07.2024
- vestkyna.sk - 08.07.2024
- taborakfest.sk - 06.07.2024
- autor.sk - 05.07.2024
- talizmany.sk - 04.07.2024
- hardver.sk - 04.07.2024
- dropshiping.sk - 04.07.2024
- ponuky.sk - 02.07.2024
- pns.sk - 27.06.2024
- kefka.sk - 27.06.2024
- upratovacky.sk - 24.06.2024
- poistenia.sk - 23.06.2024
- hydroponia.sk - 20.06.2024
- donaskajedla.sk - 19.06.2024
- pilates.sk - 15.06.2024
- vztah.sk - 14.06.2024
- dreveneuhlie.sk - 13.06.2024
- domica.sk - 11.06.2024
- fightclub.sk - 08.06.2024
- ostrovnaelektraren.sk - 07.06.2024
- promobike.sk - 03.06.2024
- privategym.sk - 26.05.2024
- lacnecestovanie.sk - 24.05.2024
- webstudio.sk - 21.05.2024
- urnovepomniky.sk - 16.05.2024
- interview.sk - 12.05.2024
- cyclo.sk - 03.05.2024
- strazca.sk - 02.05.2024
predaj domén
Slovník pojmov ktorý Vám budú užitočný nielen pri nákupe / predaji domén:

 

 

A.

Alexa rank
Alexa rank hodnotí návštevnosť Vašej stránky v celosvetovom meradle. Čím je vyššia návštevnosť tým je nižší Alexa rank. Pokiaľ rozmýšlate o predaji Vašej domény určite by ste nemali zanedbať tento faktor.
   

B.

Banerová slepota
  Ako banerová slepota (banner Blidness) sa označuje podvedomé ignorovanie vnímania grafickej reklamy na internete. Užívatelia si natoľko zvykli na typické tvary, animácie a umiestnenie banerov, že ich vôbec nevnímajú. Banerová slepota často funguje aj v prípade keď by mal užívatel záujem službu alebo produkt, ktorú banner ponúka. Dôsledkom banerovej slepoty je veľmi nízke CTR bannerov. V priemere je pre získanie jedneho návštevníka potreba aj 1000 až 1500 zobrazení banneru.
   

C.

ccTLD
Country code top-level domain je národná domény najvyššej úrovne. Je to skratka štátu ako napr. .sk .cz. .pl. .de... Zoznam ccTLD nájdete na adrese: Zoznam ccTLD domén - wikipédia
   
CPC
Cost per click - je to cena, ktorú je klient ochotní zaplati, za to že niekto klikne na ním zaplatené reklamu a dostane sa tým na vašu stránku. Klient tu neplatí za zobrazovanie reklamy ale iba za prekliky na jeho reklamu. Zväčša sú reklamy zamerané podľa obsahu stránku na ktorej sa nachádzajú. Tento spôsob používa napr. google, etarget...
   
CPT / CPM
Cost per thousant / Cost per mile - je to cena, ktorú dostanú, tí ktorí zobrazujú reklamu za tisíc zobrazení vašej reklamy (banneru)
   

D.

Doména
je reťazec znakov, ktorý určuje jedinečný názov konkrétneho miesta na internete. Doména môže obsahovať maximálne 63 znakov. Je tvorená niekoľkými časťami oddelenými bodkami. Posledná časť sa nazýva doména najvyššej úrovne a popisuje rozdelenie na krajiny a obecné skupiny organizácií. Môže obsahovať znaky abecedy, číslice, pomlčku a nemôže končiť pomlčkou. Správne zvolená doména je základom Vašej úspešnej internetovej prezentácie
   
Doména prvej úrovne
Domény prvej úrovne sú medzinárodne a je ich obmedzený presne určený počet. Spravuje a prideľuje ich nezisková organizácia ICANN. Domény prvej úrovne rozdeľujeme na domény krajín - .sk .cz .de .uk a domény určené pre organizácie ako napr. .com .org .gov
   
Doména druhej úrovne
pod doménami prvej úrovne sú domény druhej úrovne, ktoré spravuje konkrétna organizácia. U spravuje doménu prvej úrovne SK-NIC (www.sk-nic.sk). Cez túto spoločnosť môžu oprávnení registrátori registrovať domény druhej úrovne pre fyzické osoby alebo firmy. Doména druhej úrovne je napríklad google.sk.
   
doména tretej úrovne:
doménou tretej úrovne rozumieme domény, ktoré sú pod doménami druhej úrovne. Tieto si spravujú užívatelia sami. Najčastejšou používanou doménou tretej úrovne je www.
   
DNS
Domain Name System alebo DNS je systém, ktorý ukladá prístup k informácii o názve stroja (hostname) a názve domény v istej distribuovanej databáze v počítačových sieťach ako internet. Najdôležitejšie je, že poskytuje mechanizmus získania IP adresy pre každé meno stroja (lookup) a naopak (reverse), a uvádza poštové servery (MX záznam) akceptujúce poštu pre danú doménu. DNS poskytuje na internete všeobecne dôležitú službu, pretože kým počítače a sieťový hardvér pracujú s IP adresami, ľudia si vo všeobecnosti ľahšie pamätajú mená strojov a domén pri použití napr. v URL a e-mailovej adrese (obzvlášť nepríjemné by to bolo pri IPv6 adrese). DNS tak tvorí prostredníka medzi potrebami en:wetware a softvéru.Najzákladnejšie využitie DNS je preklad názvu stroja na IP adresu. Podobá sa to telefonnému zoznamu. Napríklad ak chcete vediet IP adresu stránky en.wikipedia.org, tak DNS vám povie, že IP adresa tejto stránky je 66.230.200.100. DNS má však aj ďalšie dôležité typy využitia. podrobnejšie o DNS
   
Doménové meno
napríklad kupadomeny.sk
   
Držiteľ domény
Je uživateľ, ktorý zaplatíl doménu na obdobie zväčša 1 rok
   

F.

FQDN
Fully Qualified Domain Name
FQDN (Fully Qualified Domain Name, plne kvalifikované doménové meno) je jednoznačné doménové meno, ktoré absolútne udáva pozíciu uzla v stromovej hierarchii DNS. Na rozlíšenie plne kvalifikovaného doménového mena od obyčajného doménového mena, plne kvalifikované doménové meno má na konci pridanú bodku, napr. „uzol.priklad.sk.“. Plne kvalifikované doménové meno sa líši od obyčajného doménového mena svojou absolútnosťou, teda žiadna prípona sa k nemu už nedodáva. Príklad: Majme zariadenie s názvom „mojstroj“ a doménu „priklad.sk“. Potom plne kvalifikované meno tohto stroja bude „mojstroj.priklad.sk.“. Toto meno absolútne špecifikuje toto zariadenie — aj keď vo svete môže existovať viac zariadení s menom „mojstroj“, existuje len jedno zariadenie „mojstroj.priklad.sk.“. celý článok na: Podrobnejšie o FQDN na wikipedii
   

G.

GTPR
Pagerank je hlavný rank na hodnotenie kvality webstránky. Page rank je generovaný najpouživanejším vyhľadávačom na svete: Google-om. Pagerank sa počíta od 0 do 10. Pagerank sa nemeria na doménu, ale na jednotlive url. Čiže každá subdoména ma vlastný pagerank, adresa bez www a dokonca aj súbory na doméne. Čím väčší rank, tým väčšia šanca že sa práve vaša stránka objaví na prvých miestach v google vyhľadávači. Pagerank update prebieha raz za 3-4 mesiace a Google si pritom vyberá dátumy ako Silvester, prvý Apríl, ...
   
gTLD
generic Top Level Domain, nadnárodné domény, com, net, org, biz, info, name... ktoré niesu nijako zviazane s národným určením. To čo pôvodne mali od svojich klientov vyžadovať dnes nevyžadujú. Môže si ich registrovať ktokoľvek a preto sa stávanú vhodnou alternatívou pokiaľ je doménové meno obsadené v národnej doméne.
   

H.

Hosting
Webhosting je balík služieb, ktoré zákazník využíva podľa svojich možností a predstáv: - registrácia a údržba internetovej domény - virtuálny web server (priestor, kde môžete umiestniť Vašu stránku) - virtuálny mail server (vlastné emailové schránky s možnosťou ich nastavenia, presmerovania ... ) - databázový server - a daľšie prostiredky, ktoré vám ulahšia prácu Web hosting má najrozmanitejšiu ponuku služieb, poplatky sa pohybujú od tých bezplatných až po tie za tisícky korún ročne. Vedieť, ktoré typy služieb budete potrebovať, je prvým krokom pri hľadaní webhostingovej spoločnosti. Ak raz viete, čo hľadáte, môžete sa ľahšie rozhodnúť, ktorý web hosting vyhovuje vašim potrebám.
   

I.

Indexácia stránok
   
Je načítavanie stránok robotmi vyhladávačov, jej nahrávanie a updatovanie. K častejšej indexáciu prispieva časté updatovanie stránok a PageRank stránok.
IP adresa
   
IP adresa je logický číselný identifikátor fyzického sieťového rozhrania (sieťovej karty) daného uzla (najčastejšie počítača) v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP (napríklad Internet). IP adresa je (v protokole IP verzie 4) 32-bitové číslo, takže teoreticky existuje 4 294 967 296 (viac než 4 miliardy) možných adries. Je nepraktické a nepohodlné pracovať s takto zapísaným číslom, preto sa 32 bitov IP adresy delí na štyri 8-bitové čísla (číslo v rozsahu 0-255), ktoré sa zapisujú v desiatkovej sústave oddelené bodkou, napríklad 207.142.131.205. podrobnejšie o ip adrese: Potrobnejšie o IP adrese na wikipedii
   

L.

Link building
Link building je webová obdoba PR – public relations. Zatiaľčo v prípade PR ide (aj) o medializáciu spoločnosti či produktu, v prípade linkbuildingu ide o zvyšovanie kvality webového sídla získavaním spätných odkazov. Počet spätných odkazov, ako výsledok procesu linkbuildingu, má spolu s ostatnými SEO faktormi významný vplyv na úspešné umiestňovanie webového sídla vo výsledkoch vyhľadávania. Vzhľadom na to, že počet a kvalita spätných odkazov sú podstatne ťažšie manipulovateľné ako rôzne on-page SEO faktory, počet spätných odkazov sa považuje za mimoriadne dôležitý aspekt, ktorý treba vziať do úvahy pri každej SEO optimalizácii.
   

N.

NS
Name server - je dns server napr. ns1.kupadomeny.sk
   

O.

Open Rate
Percentuálne vyjadrenie úspešnosti e-mailovej a reklamy. Vlastne kolko percent oslovených skutočne otvorilo e-mail.
   

P.

PageRank
PageRank je algoritmus analýzy odkazov, ktorý priraďuje číselné ohodnotenie každému prvku v množine navzájom linkami prepojených dokumentov ako World Wide Web za účelom ohodnotenia relatívnej významnosti daného dokumentu v tejto množine. PageRank taktiež označuje toto číselné ohodnotenie. PageRank je obchodná značka Google, Inc. a algoritmus je patentovaný (Patent v USA 6285999) Stanfordovou univerzitou. Algoritmus, ktorý využíva Google, je pomenovaný po jednom z jeho zakladateľov - Larry Page. PageRank znamená hodnotu popularity stránky. Google na ňom založil svoj vyhľadávací algoritmus, v súčasnosti používa podobný algoritmus väčšina vyhľadávačov. Google definuje PageRank ako: "PageRank interpretuje link zo stránky A na stránku B ako hlas stránky A za stránku B. Google však zohľadňuje viac ako len čisté množstvo odkazov na Vašu stránku. Tak isto analyzuje stránku z ktorej hlas prišiel. Hlasy zo stránok, ktoré sú samé o sebe "dôležité" vážia viac ako hlasy iných stránok." Pre tvorcov webových stránok to znamená toľko, že čím väčší je náš PageRank, tým väčšiu dôležitosť stránke prideľuje Google a iné vyhľadávače. A čím je dôležitosť väčšia, tým vyššie je umiestnenie medzi výsledkami vyhľadávania. Samozrejme to nie je jediné kritérium, ktoré stránky posúva medzi výsledkami vyššie, Google ich má cca 100. Druhou výhodou je, že vyhľadávač prehľadáva najviac stránky, ktoré majú najväčší PageRank. Google aktualizuje PageRank cca v 3-mesačnom intervale.
   
Parkovanie domén
Je to spôsob ako využiť doménu bez obsahu. Doména sa zaparkuje na jednej z parkovacích služieb. Na predurčenej stránke sa zväčša zobrazuje reklama, ktorá zarába majiteľovi finančené prostriedky. Parkovanie domén býva vačšinou lacnejšie od webhostingu poprípade úplne zadarmo.
   
Portfólio domén
Je to súbor domén ktoré vlastní majiteľ.
  Pop-Up okno
  je to jeden zo starých reklamných formátov internetu. Stránka, ktorú si užívateľ prezerá otvorí nové okno, do ktorého sa načíta reklama. Pretože pop-up okno výrazne obťažuje užívateľov a má negatívny vplyv na dôveryhodnoť reklamovaného produktu, rozšírili sa tzv. pop-up blokery - filtre zabraňujúce zobrazovaniu pop-up okien.
   
PPC
PPC je skratka odvodená od Pay Per Click, čo v preklade znamená "plať za klik". Je to reklamný model, kde zadávatelia reklamy platia iba vtedy, keď niekto na reklamu klikne narozdiel od staršieho modelu, kde sa platilo v závislosti od toho, koľko krát sa reklama zobrazí.
   
PPT
PPT je skratka odvodená od Pay Per Time . Je to ďaľší z modelov platby za internetovú reklamu, je ešte jednoduchší na implementáciu ako PPV. Zadávateľ sa dohodne z majitelom internetovej stránky čase koľko sa bude jeho reklama na stránke zobrazovať a dohodnú sa aj na cene. PPT sa týka väčšinou veľkých portálov.
   
PPV
PPV je skratka odvodená od Pay Per View. Je to jeden z najstarších modelov platenia za internetovú reklamu. Pri PPV platí objednávateľ veľmi jednoducho za reklamu podľa počtu jeho zobrazení. Tento model sa používa najčastejšie pre zobrazenie reklamných bannerov menej pri zobrazeniach textových reklám. Cena PPV sa obyčajne udáva za 1000 zobrazení - pre to sa používajú skratky CPT či CPM. Z hladiska poskytovateľa je tento model, narozdiel od efektívnejšieho PPC, oveľa jednoduchší na implementáciu.
   
Primary and secondary DNS
Hlavný a záložný DNS server
   
Predaj domén
Predaj internetových domén na základe záujmu kupujúceho o doménu. Je to zmena majiteľa domény na základe finančného vyrovnania medzi oboma stranami.
   
Preklik
Je to ten druh kliknutia na reklamu, ktorý návštevníka ozaj privedie na stránku inzerujúceho.
   

R.

Referencie
Súbor prác, služieb, ktoré firma už pred tým vykonala.
   
Registrátor domén
Je subjekt - nie fyzická osoba, ktorý môže pre seba a pre iných registrovať domény priamo u správcu TLD.
   
Robot
Internetový robot skrátene bot je počítačový program, ktorý pre svojho majiteľa opakovane vykonáva nejakú rutinnú činnosť na internete - obvykle odosiela a spracováva požiadavky na služby vzdialených serverov.
Častým príkladom robotov sú vyhľadávací roboti internetových vyhľadávačov, v angličtine crawler, spider, gatherer . Tento typ robotov prechádza jednotlivé webové stránky, hľadá na nich odkazy na nové stránky, indexuje obsah spracovávaných stránok a umožňuje ich následné prehľadávanie. Podobným príkladom môže byť robot na kontrolu odkazov (linkchecker). Prechádza zadanú množinu stránok (opäť nasleduje odkazy) a hľadá na nich neplatné odkazy. Robot môže informácie do stránok aj vkladať, existujú napr. roboti vkladajúci komentárový spam. Takýto robot vyhľadáva formuláre na webe a vkladá do nich reklamný text viac o robotoch na: Podrobnejšie o slovníčku internetový robot na wikipédii.
   
ROI
Return On Investments. Návratnost investícií, jeden z ukazovateľov úspešnosti webov.
   
ROI index
Pomer zárobkov voči voči investovaným napr. do reklamnej kampane.

S.

 
  SEO
  Search Engine Optimization, Optimalizácia pre vyhľadávače (alebo SEO) znamená úpravu obsahu, kľúčových slov a fráz vašich internetových stránok, aby boli v maximálnej možnej miere prístupné vyhľadávačom. Hodnotenie vašich internetových stránok vyhľadávačmi, množstvo návštevníkov a počet ich návštev z rôznych vyhľadávačov sa može skutočne veľmi zlepšiť, ak použijete na svojich internetových stránkach tento marketingový nástroj. Použite základné odporúčania optimalizácie pre vyhľadávače a budete prekvapení výsledkami.
   
  Serverhousing / Serverhosting
  Služba Server Housing (niekedy tiež nazývaná serverhosting) zahŕňa prenájom priestoru pre server a nepretržité vysokorýchlostné pripojenie servera k sieti Internet.
   
  SEM
  Search engine marketing - marketing prostredníctvom vyhľadávačov. Výhody SEM - väčšina ľudí objavuje nové stránky pomocou katalógov a vyhľadávačov, cena SEM je o mnoho nižšia ako reklama v iných médiach. SEM môže mať mnoho podôb - vždy sa však jedná o platenú formu propagácie. Častým spôsobom SEM propagácie je zakúpenie si garantovaných pozícií vo vyhľadávačoch, nákup sponzorovaných odkazov či zaplatené zápisy v katalógoch.
   
  Spätný odkaz
  Spôsob ako zvýšiť PageRank stránky. Najjednoduchší spôsob je registrácia do katalógov. Dalším spôsobom je napríklad výmena alebo nákup spätných odkazov.
   

W.

W3C
  World Wide Web Consortium (W3C) je konzorcium produkujúce slobodné štandardy -- „odporúčania“, ako ich nazývajú -- pre World Wide Web. Hlavou konzorcia je Tim Berners-Lee, pôvodný autor URL (Uniform Resource Locator), HTTP (Hypertext Transfer Protocol) and HTML (Hypertext Markup Language), principiálnych technológií tvoriacich základ webu. W3C štandard prechádza niekoľkými fázami. Začína ako pracovný náčrt (Working Draft), posledná výzva (Last Call), kandidát na odporúčanie (Candidate Recommendation) a návrh odporúčania (Proposed Recommendation). Končí ako odporúčanie (Recommendation). Aktualizácia odporúčania sa deje pomocou zvlášť publikovaného errata, kým sa nezhromaždí dostatočné množstvo podstatných úprav, kedy sa vydá nová verzia (edition) odporúčania (napr. XML je v súčasnosti v tretej verzii). Niekedy sa odporúčanie stiahne, a znova prechádza celým procesom, ako RDF. W3C tiež publikuje informatívne poznámky (notes), ktoré nie sú mienené ako štandardy. Konzorcium necháva dodržiavanie štandardov na výrobcoch. Väčšina štandardov definuje úrovne kompatibility a je na výrobcoch, aby sa ich držali. Ako štandardy iných organizácií, aj štandardy W3C sú niekedy implementované len čiastočne. V poslednej dobe sa však úplnosť implementácií výrazne zlepšila. Odporúčania sú pod licenciou za ktorú sa neplatí, čo dovoľuje každému, aby ich implementoval.
   
  WHOIS
  Databáza obsahujúca zoznam domén a informácie o nich
   
  WWW
  World Wide Web (angl.= celosvetová pavučina; world = svetový, -wide = celo-, web = sieť) je anglický názov pre časť celosvetovej počítačovej siete - internetu. Je to oficiálne (nesprávne laické pomenovanie len internet) označenie tej časti, kde sa informácie nachádzajú vo forme webových stránok. Každý dokument má svoju špecifickú adresu - URL a je pomocou nej nájdený a zobrazený v programoch nazývaných webový prehliadač. Dokumenty nazývané webové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy. Vďaka týmto odkazom, sú dokumenty navzájom poprepájané a vytvárajú sieť.

 

        All rights reserved ©2024 kupadomeny.sk - odchyt,predaj domén podpora@kupadomeny.sk  

>